In 2020 vergoed de verzekering standaard 3 uur per indicatie. Het hangt af van uw aanvullende verzekering of u extra dieetbegeleiding vergoed krijgt. Dieetadvies valt tevens onder het eigen risico.
Indien u door de praktijkondersteuner van de huisarts doorgestuurd wordt voor CVRM, Diabetes Mellitus (en COPD), gelden er andere afspraken. Deze behandelingen worden vergoed via de ketenzorg (ELAN, PoZoB en Chronos Synchroon).  Deze vergoeding gaat buiten het eigen risico om. Voor meer informatie over de ketenzorg en de vergoeding kunt u het beste even contact opnemen.

Sinds augustus 2013 is de diëtist vrij toegankelijk, dit wil zeggen dat het niet verplicht is om via een (huis) arts doorverwezen te worden. U kunt op eigen initiatief de diëtist bezoeken. Echter is het voor sommige zorgverzekeraars wenselijk dat er een verwijzing van de huisarts is. U kunt uw verwijsbrief hier downloaden.

Een consult bestaat vaak uit directe en indirecte tijd.
Directe tijd: De tijd die met de diëtist in gesprek bent.
Indirecte tijd: de uitwerktijd die nodig is om al uw gegevens te registreren voor o.a. de zorgverzekeraar en de tijd die nodig is om het dieetadvies op te stellen.

Indien u de behandeling zelf wil betalen, of wanneer uw vergoedingen op zijn, gelden de volgende tarieven:

Intakegesprek (in de praktijk/ telefonisch/ via Skype 
(60 minuten gesprek met 30 minuten uitwerktijd)

 € 90,-

Vervolgconsult 30 minuten  € 30,-
Vervolgconsult 15 minuten  € 15,-
Rapportage aan (huis) arts  € 15,-
Toeslag huisbezoek  € 26,50

Indien u een afspraak wil annuleren of verzetten kan dit kosteloos tot maximaal 24 uur voor het consult anders worden de kosten voor het consult in rekening gebracht.